Kolektív - Materska škola Veľký Grob

Vítame Vás v našej škôlke !
MŠ Veľký Grob
Title
Prejsť na obsah

Kolektív
Zástupkyňa materskej školy              Mgr. Mária Juríčeková
Učiteľský zbor                                    Iveta Piláriková
                                                              Antónia Manduch
                                                              Žaneta Glasová

Upratovačka                                        Monika Dávidová

Vedúca školskej jedálne                     Beáta Kanisová

Hlavná kuchárka                                  Jana Konečná

Pomocná kuchárka                             Mária Šenkáriková
Návrat na obsah