Kolektív - Materska škola Veľký Grob

Vítame Vás v našej škôlke
MŠ Veľký Grob
Title
Prejsť na obsah

Kolektív
Zástupkyňa materskej školy               Iveta Piláriková
Učiteľský zbor                                    Mgr. Mária Juríčeková
                                                         Antónia Trojáková
                                                         Žaneta Glasová

Upratovačka                                     Monika Dávidová

Vedúca školskej jedálne                     Beáta Kanisová

Hlavná kuchárka                                Jana Konečná

Pomocná kuchárka                            Mária Šenkáriková
Návrat na obsah