Materska škola Veľký Grob

Vítame Vás v našej škôlke
MŠ Veľký Grob
Title
Prejsť na obsah
                          OZNAM
Materská škola bude dňa 9.11.2020  ZATVORENÁ


Prevádzka MŠ počas vianočných prázdnin

Vážení rodičia oznamujeme Vám ,
že počas vianočných prázdnin
od 23.12.2020
do 07.01.2021
bude prevádzka materskej školy prerušená.

Dňa 08.01.2021 prevádzka matersje školy bude opäť pokračovať.

Kontakt

Základná škola s
materskou školu

Veľký Grob 333
92527 Veľký Grob
tel:031 7846 113

Email: msvelkygrob@gmail.com
OZNAM

-        Pri vstupe do materskej školy je povinná dezinfekcia
-        Prvý deň nástupu treba v šatni triedy vypísať pripravené tlačivá
-        Dieťa sprevádza vždy iba jeden zákonný zástupca, ktorý   dieťa vyzlečie, umyje si s ním v umyvárni   ruky a následne odovzdá učiteľke, rodič nepredlžuje zbytočne ranné lúčenie ( platí pre novoprijaté deti)  deti s veľkej triedy si umývajú ruky samostatne.  
-        V šatni na chodbe môžu byť najviac štyri dospelé osoby ( dve na chodbe pre malé deti a dve na chodbe pre veľké deti )
-        Sprevádzajúca osoba sa v interiérových a exteriérových priestoroch materskej školy pohybuje v rúšku, max. 10 minút, deti nemusia nosiť rúško.
-        ZÁKAZ NOSENIA HRAČIEK Z DOMU !
-        Na pitný režim si dieťa prinesie fľašku označenú menom
-        Každé dieťa má v skrinke rúško vo vrecku (1ks ako rezervné). Rezervné rúško ostáva stabilne v skrinke, neprenášate ho domov.
-        Každé ráno učiteľka vykoná ranný zdravotný  filter  a meranie teploty detí. Deti prichádzajú do MŠ od 7.00 do 8.00 hod. kedy sa materská škola zamyká. Po 8.00 hod. nebude dieťa prevzaté.
-        Ak ide dieťa na obed domov zákonný zástupca čaká na terase pred vchodom MŠ,
( prípadne zazvoní na zvonček pri dverách ) pani učiteľky Vám odovzdajú dieťa už najedené.
-        Popoludní si môžete dieťa vyzdvihnúť  od 15:00 hod.
V prípade zlého počasia:
-        Rýchlo oblečiete dieťa a odchádzate z areálu MŠ.                                            
V prípade pekného počasia:
-        Od 15:00 hod, budú deti vonku na dvore,  dieťa sa preberá odtiaľ, šatne budú zamknuté.
-       Všetky deti musia byť do 16:30 hod vyzdvihnuté z MŠ .
-        REŠPEKTOVAŤ VŠETKY PRAVIDLÁ A POKYNY.

                                                                                                      
Oznamujeme rodičom, že pri nástupe do materskej školy si každé dieťa prinesie nasledovné veci:
- 4 ks WC papier
- 10 ks balíčkov hygienických vreckoviek / 1 kartón /
- tekuté mydlo, resp. náplň
- krabičku ovocného čaju
- papuče /nie šľapky crocs/
- náhradné oblečenie
- náhradné rúško

                                                                                                                                    
 Teší sa na Vás celý kolektív MŠ                                 


V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogický zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov) detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritériá absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.
Materská škola vo Veľkom Grobe je dvoj triedna.Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom, s výchovným jazykom slovenským, vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Dieťa v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Prevádzka  MŠ

Pondelok - Piatok


07:00 - 16:30
Návrat na obsah