Materska škola Veľký Grob

Vítame Vás v našej škôlke !
MŠ Veľký Grob
Title
Prejsť na obsah

                                                             OZNAM         
Prevádzka materskej školy bude počas vianočných sviatkov prerušená od 23.12.2022 do 8.1.2023
Nástup deti do MŠ bude 9.1.2023 (pondelok)
                                                            OZNAM

Na plenárnej schôdzi rodičov dňa 12. 9. 2022 bol odsúhlasený príspevok rodičov na jedného žiaka vo výške 35,- eur. Príspevok treba uhradiť do decembra 2022. V prípade, že máte u nás viac detí, za druhé, tretie dieťa možno zaplatiť v druhom polroku.


Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy
a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ,
sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie,
hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského
zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich
vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Prosíme rodičov,  ktorí majú možnosť priniesť so sebou ráno písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti už vyplnené , bude tým ušetrený čas. Najdete ho v oznamoch.


Aj naďalej platí, že príchod detí do MŠ je do 8:00 hod. potom dieťa nebude prevzaté, prosime Vás o dodržanie tohto času.

Pokyny k nástupu v školskom roku 2022/2023

 
 
Prevádzka materskej školy je od. 6.30 do. 16.30 hod.

Oznamujeme rodičom, že pri nástupe do materskej školy si každé dieťa prinesie nasledovné veci:
- vhodné papuče /nie šľapky crocs/
- náhradné oblečenie, ktoré bude viditeľne označené menom dieťaťa  /tričká podľa ročného obdobia, kraťasy, legíny, tepláky, spodné prádlo určite viac kusov, ponožky/
(odporúčame menom označiť dieťatku každé oblečenie, nakoľko si ich často nepoznajú)

- preukaz poistenca / kópia (iba nové deti)

- fľaša na pitie (meno)
- deti si fľaše berú na pobyt vonku, v triede budú mať vlastný pohárik!

- 4 ks WC papier - hygienické vreckovky  / najlepšie vyťahovacie z krabičky /

- tekuté mydlo, resp. náplň

- krabičku ovocného čaju (v zimnom období bude deťom podávaný čaj)
- dievčatá vlastný hrebeň / kefu na vlasy - veľká trieda
- úsmev na tvári

* Prosíme rodičov, aby detičkám do MŠ dávali vhodné oblečenie, treba počítať s tým, že v MŠ deti tvoria, maľujú, lepia, strihajú... Oblečenie môže byť staršie, aby Vám pri poškodení nebolo za ním ľúto.

*Prosíme Vás, aby topánky neboli na šnúrky.

*Do MŠ nepatria hračky z domu.


Ďakujeme Vám za rešpektovanie.


Odhlasovanie obedov
V materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogický zamestnanci - pani učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou odbornou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného, podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

Našou snahou je docieliť spokojnosť zákonných zástupcov (rodičov) detí so starostlivosťou o svoje ratolesti a zároveň splniť kritériá absolventa predprimárneho vzdelávania. Vytvorením láskyplného, radostného a priateľského prostredia docieliť spokojnosť hlavne u detí, ktoré našu školu navštevujú.

Materská škola vo Veľkom Grobe je dvoj triedna.Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom, s výchovným jazykom slovenským, vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Dieťa v našej škole absolvuje predprimárne vzdelávanie, ktoré končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent materskej školy obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Prevádzka  MŠ

Pondelok - Piatok
06:30 - 16:30
Návrat na obsah